Beramal BlogsFollow

"tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad"

Owner: mohdsalimiahmad

Listed in: Religion

Other Tags: Beriman, Berilmu, Bersabar, MenyampaikanTrending Topics

Close