Beriman BlogsFollow

"tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad"

Owner: mohdsalimiahmad

Listed in: Religion

Other Tags: Berilmu, Beramal, Bersabar, MenyampaikanTrending Topics

Close