Etika Profesi It BlogsFollow

etika profesi memuat prinsip atau norma-norma dalam kaitanya dengan hubungan antara para profesi TI.. yang lain, dengan para pengguna jasanya,dan juga antara organisasi profesi lainya.

Owner: bayuzu

Listed in: Business

Other Tags: etika profesiTrending Topics

Close