Kajian Ilmu Tauhid BlogsFollow

Jangan takut untuk mengambil suatu langkah besar bila memang itu diperlukan.Anda takkan bisa.. meloncati sebuah jurang dengan dua lompatan kecil.

Owner: suhendrikyaya

Listed in: Religion

Other Tags: Fondasi-fondasi Akhlak dalam Qur'an, Saya Cintakan Rasulullah S.A.W, Jaga 7 Sunnah Rasulullah S.A.W, Kaidah Penerapan Sunnah (1) : PastiTrending Topics

Close