Recesija Blogs



Follow

mag. Primož Frelih piše o dobrih praksah poslovanja.

Owner: primozfrelih

Listed in: Business

Other Tags: procesi, organiazcija, poslovni načrt, stroški



Trending Topics

Close