Rintihan Pelajar BlogsFollow

Kumpulan puisi dan tulisan bebas yang menyuarakan perjuangan mahasiswa dalam meraih kemenangan di.. belantara kampus.

Owner: Pumpkinz

Listed in: Personal

Other Tags: random thoughts, kumpulan puisi, suara mahasiswa, suara rakyatTrending Topics

Close