Seni Silat Sendeng BlogsFollow

SEJARAH PERSATUAN Seni Silat Sendeng diasaskan oleh Long Mamat dan seterusnya dikembangkan oleh.. Allahyarham Haji Abdul Hamid bin Haji Hamzah dengan nama Seni Silat Sendeng Muar. Dibawah kepimpinan.. beliau perguruan ini dikenali sebagai Seni Silat Muar...

Owner: Putera30

Listed in: Personal

Other Tags: Seni Silat, Silat Sendeng, Matrials Arts, MalaysiaTrending Topics

Close